Mediació cultural

La mediació cultural és un recurs que permet entaular comunicació i gestionar-la de forma eficaç, més enllà de les diferències entre persones que no comparteixen una mateixa llengua o cultura.

No hi ha unanimitat a l’hora de definir què és la cultura, ja que abasta molts aspectes que tenen relació tant amb els individus com amb la societat. En el cas concret de l’intercanvi lingüístic, podríem descriure la cultura com un conjunt d’aspectes relacionats amb l’origen, la llengua materna, el bagatge històric i sociocultural, entre d’altres aspectes d’una col·lectivitat, que constitueixen la visió sobre la realitat que té un individu. Aquests factors poden afectar la comunicació de formes molt diferents i no s’han d’ignorar, ja que poden produir-se malentesos que distorsionin el missatge. Per això, la mediació és fonamental a l’hora de desenvolupar-se en ambients multiculturals.

Alguns exemples de mediació cultural són els següents:

 • Mediació en ajuntaments
 • Mediació en oficines d’estrangeria
 • Mediació en reunions de negocis
 • Mediació centres educatius
 • Mediació en centres hospitalaris
 • Mediació en jutjats

En el sector privat, la figura d’un mediador cultural pot marcar la diferència entre l’èxit i el fracàs absolut, ja que les diferències culturals afecten la manera d’establir vincles comercials, gestionar situacions de crisi, crear polítiques de contractació, etc.

En el sector públic, és crucial que els mediadors culturals treballin al costat dels proveïdors de serveis públics perquè, d’aquesta manera, es garanteixi l’accés en igualtat de condicions a persones en risc d’exclusió social, per causes relacionades amb el seu origen o la llengua materna.

intercultural

Ofereixo serveis de mediació en les següents combinacions lingüístiques:

 • Mediació xinès <> castellà
 • Mediació anglès <> castellà
 • Mediació xinès <> català
 • Mediació anglès <> català
 • Mediació català <> castellà

Aquests serveis també inclouen assessorament intercultural en funció de les necessitats del client, la qual cosa pot incloure temes relatius a mercats concrets, tràmits…

intercultural

Si necessita serveis de mediació cultural amb altres combinacions d’idiomes, no dubti en posar-se en contacte amb mi. Gràcies a la meva xarxa de col·laboradors professionals, podem oferir mediacions en els següents idiomes:

 • Francès
 • Alemany
 • Italià
 • Japonès

Per a més informació sobre els serveis de traducció, interpretació, mediació i gestió de projectes, contacti directament a través del formulari de contacte, correu electrònic o per telèfon.