Català

El català és una llengua romànica que pertany a la família de les llengües indoeuropees. Igual que el castellà, sorgeix a la zona nord-est de la Península (en l’actualitat el nord de Catalunya i Andorra) com a conseqüència de l’evolució de el llatí vulgar o el llatí oral. Amb el pas el temps, el català es va estendre i es va assentar a les zones de Catalunya, València, les illes Balears, la Franja (Aragó) i l’Alguer (Sardenya). 

Per aquesta raó, avui dia el català compta amb una gran varietat dialectal en funció del territori en el qual es parli, el que afecta aspectes fonètics, lèxics i gramaticals.

El català, igual que la resta de llengües romàniques, utilitza l’alfabet llatí i presenta un nivell flexiu molt alt, ja que marca les diferències de gènere i nombre i compta amb accidents gramaticals del verb, que inclouen la manera, el temps, la veu, el nombre i la persona.

catalán

La importància de el català

El català té cada vegada més abast a nivell internacional i una mostra d’això és la quantitat de països en què diferents universitats ofereixen classes de català com a part del currículum acadèmic. Alguns dels països on la presència de l’ensenyament del català destaca són: Alemanya, Àustria, Estats Units, França, Itàlia, Japó, Polònia i Regne Unit. Així mateix, destaca la tasca de l’Institut Ramon Llull, institució que té com a objectiu la promoció de la llengua catalana en l’àmbit de l’ensenyament, la traducció i la cultura.

A més, hi ha organismes com el Consell General de Cambres de Catalunya, Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana o la ASCAME, a través de les quals les empreses troben serveis d’assessoria, instruments de col·laboració, foment de la projecció exterior, etc.

 

Finalment, no hem d’oblidar les obres produïdes en aquesta llengua a nivell històric com Poesia d’Ausiàs March o Tirant lo Blanch de Joanot Martorell, així com les obres d’autors més actuals com Mercè Rodoreda i Pere Calders o autors contemporanis com Muriel Villanueva, Quim Monzó i Milena Busquets. Tampoc podem oblidar-nos de sèries que utilitzen com a llengua original el català i que han tingut repercussió més enllà de les seves fronteres autonòmiques, com són «Polseres vermelles» o «Merlí».

catalán

On es parla català?

El català va esdevenir una de les llengües cooficials d’Espanya gràcies a la Constitució de 1978 en la qual es reconeixia la pluralitat lingüística. Com a conseqüència de aquesta decisió, Catalunya i les Illes Balears van reconèixer el català com a llengua oficial d’aquestes zones, així com la Comunitat Valenciana va establir el valencià com a llengua oficial. També es parla a les regions de la Franja, el Carxe (Múrcia) i a la ciutat italiana de l’Alguer. Així mateix, és l’idioma oficial d’Andorra. També hi ha comunitats de parlants de català a tot el món, com és el cas d’Argentina, que compta amb 200 000 parlants. Això fa que actualment hi hagi 13 milions de parlants a tot el món.

Per a més informació sobre els serveis de traducció, interpretació, mediació i gestió de projectes, contacti directament a través del formulari de contacte, correu electrònic o per telèfon.